LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 31 ods. 3 písm. a)
Dátum vytvorenia: 19.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame za slovo "o" vložiť slovo "najvyššom" tak, ako je to napríklad v § 21 ods. 1 písm. c).