LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 10 ods. 7 a 9
Dátum vytvorenia: 19.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame slovo "vedeckovýskumnú" nahradiť slovom "výskumno-vývojovú" z dôvodu zosúladenia terminológie so zákonom č. 172/2005 Z. z.