LP/2020/518 Aktualizácia akčného plánu Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 na rok 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Mačutková, Mária
Pripomienka k: Zásadné pripomienky k návrhu
Dátum vytvorenia: 10.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1. O. i. k prenatálnemu skríningu, prenatálnej diagnostike, lekárskej genetike, k indikovaniu prenatálnych genetických testov a pod. – uvedené žiadam používať výlučne na záchranu života a liečbu nenarodených detí a len ak je splnená podmienka, že to nemôže ohroziť ich život alebo zdravie. Zásadne nesúhlasím s používaním uvedených prostriedkov a činností alebo iných prostriedkov a činností na účel umožnenia vykonania umelých potratov a s vykonávaním umelých potratov. O. i. žiadam bezodkladne ustanoviť úplný zákaz umelých potratov.

Odôvodnenie:
Ochrana života a zdravia nenarodených detí, zosúladenie právneho poriadku s prirodzeným právom, morálnymi zásadami a dobrými mravmi.

2. V oblasti zriedkavých chorôb aj všeobecne v rámci vedy, výskumu a poskytovania zdravotnej starostlivosti žiadam používať výlučne také prostriedky vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok, činnosti a postupy a implementovať výlučne také odporúčania, ktoré sú v úplnom súlade s prirodzeným právom, morálnymi zásadami a dobrými mravmi.

Odôvodnenie:
Ochrana života, zdravia a ľudskej dôstojnosti narodených FO a nenarodených FO, zosúladenie právneho poriadku s prirodzeným právom, morálnymi zásadami a dobrými mravmi.