LP/2020/518 Aktualizácia akčného plánu Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 na rok 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv. V analýze vplyvov je v tabuľke č. 1 kvantifikovaný negatívny vplyv v sume 26 000 eur v roku 2020. Predmetnú sumu je potrebné uviesť aj v riadkoch „Výdavky verejnej správy celkom“ a „Financovanie zabezpečené v rozpočte“. Pri programe, z ktorého má byť návrh financovaný je uvedené „program 07904(?)“. Žiadam jednoznačne uviesť, z ktorého programu a v akej sume má byť návrh financovaný.