LP/2020/518 Aktualizácia akčného plánu Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 na rok 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K procesu posudzovania vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 10.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade posudzovania tohto návrhu došlo k porušeniu procesu, ktorý stanovuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov. Pokiaľ materiál zakladá minimálne jeden z vybraných vplyvov, má byť predmetom predbežného pripomienkového konania. Podľa našich informácií však tento proces realizovaný nebol. Všeobecne platí, že ak existujú dôvody, pre ktoré materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania a sú v súlade s obsahom Jednotnej metodiky, tie je potrebné uviesť v doložke vybraných vplyvov.