LP/2020/494 Návrh na uzavretie Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/017727/2020-183
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/494
Dátum začiatku MPK: 29.10.2020
Dátum konca MPK: 19.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 29.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia: