LP/2020/489 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2020 č. MK-5900/2020-110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MK–5900/2020-110/20200
Podnet: § 26a zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 300/2020 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrhom opatrenia sa bude vykonávať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorého novela sa nachádza v čl. IV vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní dňa 22. októbra 2020 s navrhovanou účinnosťou od 1. novembra 2020 (tlač 314)
Posledná zmena: 18.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/489
Dátum začiatku MPK: 29.10.2020
Dátum konca MPK: 06.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2020
Ukončenie štádia: 29.10.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)