LP/2020/486 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa
§ 3 ods. 6
zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Nenašli sa žiadne výsledky
Nenašli sa žiadne výsledky
Nenašli sa žiadne výsledky