LP/2020/466 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 26158/2020/SCDPK/79829-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/466
Dátum začiatku MPK: 16.10.2020
Dátum konca MPK: 05.11.2020
Novelizované predpisy: 228/2020 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)