LP/2020/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 04.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhuje umožniť vzájomné uznávanie  z doteraz platného znenia zákona doplniť vetu:

„Držiteľ európskeho zbrojného pasu vydaného iným členským štátom je oprávnený dočasne doviezť, držať alebo nosiť zbraň v ňom zapísanú, ak bol jeho európsky zbrojný pas vydaný členským štátom uvedeným v nariadení vlády a ak je v ňom zaznamenané oprávnenie jeho držiteľa nosiť zbraň skryte.“