LP/2020/457 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnote rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Dôvodovej správe
Dátum vytvorenia: 20.10.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo všeobecnej časti dôvodovej správy odporúčame doplniť vplyv návrhu opatrenia podľa § 7 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.