LP/2020/457 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnote rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnote rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2020.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pracovné právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: SL-OBL-235/2020
Podnet: § 33 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400/2011 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky ide o materiál, ktorý je potrebné realizovať z dôvodu jeho naliehavosti v čo najkratšom termíne.
Posledná zmena: 24.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/457
Dátum začiatku MPK: 14.10.2020
Dátum konca MPK: 22.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 22.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: