LP/2020/421 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: S15408-2020-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/421
Dátum začiatku MPK: 01.10.2020
Dátum konca MPK: 21.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia: 28.03.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.03.2021
Ukončenie štádia: 28.03.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)