LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: HRL (Liga za ľudské práva)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
13. K časti 6. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Navrhujeme v prvej vete v tejto časti odstrániť slová: „najmä v oblasti nelegálne migrácie“.
Jasne odlíšiť obchodovanie s ľuďmi od nelegálnej migrácie. Nie je zrejmé, prečo sa o OSL debatuje v kontexte nelegálnej migrácie. Obchodovanie s ľuďmi a nelegálna migrácia ako taká nie sú vzájomne v kauzálnom prepojení, naopak, drvivá väčšina obchodovaných osôb nie sú neregulérni migranti. 
Už v úvodnej časti Ciele a princípy migračnej politiky sa v druhom odseku uvádza, že obchodovanie s ľuďmi súvisí s nelegálnou migráciou. Navrhli by sme tam skôr uviesť „prevádzačstvo“, ktoré s nelegálnou migráciou priamo súvisí.