LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: HRL (Liga za ľudské práva)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
7. V časti 1. Legálna migrácia navrhujeme medzi priority doplniť:
• pravidelné vyhodnocovanie situácie v oblasti migrácie, identifikáciu trendov a nastavovanie opatrení podľa reálnych potrieb a zverejňovanie týchto vyhodnotení,
• prijímanie opatrení v oblasti riadenia migrácie, t.j. uľahčovanie príchodu cudzincov z určitých štátov, alebo s konkrétnou profesiou, v určitom odvetví hospodárstva, či s konkrétnou kvalifikáciou alebo vzdelaním a pod., 
• mapovanie komunít cudzincov na svojom území s cieľom lepšieho poznania ich potrieb a výziev,
• zriadenie národnej informačnej platformy pre cudzincov v rôznych jazykových verziách, ktorá bude slúžiť ako kľúčový a spoľahlivý zdroj informácií a orientácie cudzincov v oblasti migrácie.