LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Komunikácia tém migrácie a integrácie cudzincov:
V bode c. navrhujeme za slovo "neštátnymi" doplniť slová "a medzinárodnými".
Odôvodnenie: Medzinárodný rozmer migrácie si už z definície vyžaduje spoluprácu s medzinárodnými aktérmi.