LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Humanitárna a rozvojová spolupráca:
V navrhovanom štvrtom odseku navrhujeme za slová "Princípy z Nansen a Iniciatíva Nansen a Globálny kompakt o utečencoch" navrhujeme doplniť slová: "a ku ktorým sa hlási aj Slovenská republika."
Odôvodnenie: Upresnenie textu.