LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Humanitárna a rozvojová spolupráca:
V navrhovanom štvrtom odseku navrhujeme za vetu: "Spoločným cieľom je ambícia usmerňovať štrukturálnu politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta v reakcii na súčasné hrozby smerom k udržateľnosti." doplniť text: "Pre oblasť migrácie je kľúčový cieľ č. 10 – Zníženie nerovností, v rámci ktorého je definovaný čiastkový cieľ č. 10.7 – Napomáhanie regulovanej, bezpečnej, legálnej a zodpovednej migrácii ľudí, vrátane implementácie plánovaných a dobre riadených politík v oblasti migrácie. Migračná politika a následné aktivity SR v oblasti humanitárnej a rozvojovej spolupráce budú však prihliadať aj na iné celkové a čiastkové ciele Agendy 2030, ktoré sa tejto témy týkajú."
Odôvodnenie: Upresnenie textu, ktoré zvyšuje zrozumiteľnosť kapitoly.