LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Medzinárodná ochrana a nútená migrácia:
Navrhujeme doplniť nový bod c. v znení: "c. vypracovať systematický program integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou zo strany štátu;". Navrhované body c - f navrhujeme prečíslovať.
Odôvodnenie: Štátny integračný program pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou je kľúčovým nástrojom pre systematickú podporu ich integrácie bez ohľadu na aktuálne finančné možnosti nad rámec štátneho rozpočtu.