LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Medzinárodná ochrana a nútená migrácia:
V treťom odseku navrhujeme do poslednej vety za slová "aktívne zapája" doplniť slová "a naďalej sa plánuje zapájať".
Odôvodnenie: Upresnenie textu.