LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Boj proti obchodovaniu s ľuďmi:
Navrhujeme doplniť nový bod d. v znení: "d. realizovať vzdelávacie programy pre odborníkov a profesionálov pracujúcich s ohrozenou skupinou s cieľom prevencie obchodovania s ľuďmi;". Navrhovaný bod d. navrhujeme prečíslovať.
Odôvodnenie: Systematické vzdelávanie profesionálov pracujúcich s ohrozenými skupinami obyvateľstva je kľúčové pre prevenciu obchodovania s ľuďmi.