LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Záver

a. Slovenská informačná služba navrhuje v prvom odseku v úvodnej vete za slovo „Migrácia“ doplniť text „ , vo všetkých jej formách a prejavoch, “.

b. Slovenská informačná služba navrhuje v treťom odseku za slovné spojenie „viesť 
k rôznym neželaným javom“ doplniť  text „ , ako aj negatívnym aspektom 
v bezpečnostnej oblasti“.
 
Pripomienky sú obyčajné.

Odôvodnenie:

V prípade navrhovaného doplnenia ide o precizovanie textu materiálu.