LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 7. Medzinárodná ochrana a nútená migrácia

Slovenská informačná služba navrhuje na koniec tretieho odseku za slovné spojenie „alebo relokácií z iných členských krajín EÚ“ doplniť text „výlučne na báze dobrovoľnosti“. 

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:

Uvedená pripomienka má za cieľ doplnenie, resp. precizovanie textu materiálu z dôvodu jeho zosúladenia s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020 - 2024, podľa ktorého vláda SR odmieta politiku povinných relokácii.