LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Migračná politika v kontexte členstva SR v EÚ

 Slovenská informačná služba navrhuje na konci štvrtého odseku doplniť text, ktorý znie: 
„Z pohľadu SR je dôležitá aj spolupráca s Ukrajinou ako tranzitnou krajinou.“

 Pripomienka je zásadná.

 Odôvodnenie: 

Spoluprácu Slovenskej republiky s Ukrajinou z hľadiska kontroly migračných tokov 
je potrebné považovať za strategickú. Pre vysoký počet migrantov prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky z územia Ukrajiny, smerujúcich ďalej do západných členských štátov Európskej únie, je Slovenská republika, obdobne ako aj Ukrajina, tranzitnou krajinou, pričom ide najmä o migrantov z iných krajín ako Ukrajina. Z hľadiska potencionálnych nelegálnych aktivít uvedených migrantov ide o otázku vysoko senzitívnu, a preto spolupráca s Ukrajinou predstavuje dôležitú súčasť úspešnej migračnej politiky Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie.