LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Ciele a princípy migračnej politiky

a. Slovenská informačná služba navrhuje v prvom odseku na konci tretej vety za slovo „ekonomiky“ doplniť text „a so zahranično-politickými záujmami SR“.

b. Slovenská informačná služba navrhuje znenie druhého odseku upraviť nasledovne: „Ďalšími cieľmi migračnej politiky SR sú účinný boj proti nelegálnej migrácii  a s tým súvisiace negatívne javy, ako je obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, vykorisťovanie cudzincov, ako aj posilnenie ochrany vonkajšej schengenskej hranice a realizácia návratovej politiky vo vzťahu k osobám zdržujúcim sa na území SR neoprávnene.“.

c. K šiestemu odseku Slovenská informačná služba navrhuje prípadné exemplifikatívne precizovanie poznatkov získaných v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré by potencionálne mohli mať vplyv na migračnú politiku a z uvedeného dôvodu by mali byť reflektované v krízových plánoch.

Pripomienky sú obyčajné.

Odôvodnenie: 

Uvedené pripomienky majú za cieľ doplnenie, resp. precizovanie textu materiálu tak, aby v ňom bola zahrnutá i vyššie uvedená problematika bezprostredne súvisiaca s cieľmi a princípmi migračnej politiky.