LP/2020/368 Návrh na zmenu Štatútu Ministerstva financií Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/015607/2020-23
Podnet: Úloha D.12. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 355 zo 4. júna 2020.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/368
Dátum začiatku MPK: 02.09.2020
Dátum konca MPK: 16.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)