LP/2020/354 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 21747/2020/SCDPK/78076-M
Podnet: § 136 ods. 3 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/354
Dátum začiatku MPK: 24.08.2020
Dátum konca MPK: 14.09.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.08.2020
Ukončenie štádia: 24.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2020
Ukončenie štádia: 14.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.09.2020
Ukončenie štádia: 19.10.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: