LP/2020/344 Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2260-5/2020/SOLVIT
Podnet: Podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 1232 z 13. novembra 2002 v znení bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 477 z 19. septembra 2012 a bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 468 z 15. júla 2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/344
Dátum začiatku MPK: 21.08.2020
Dátum konca MPK: 04.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)