LP/2020/335 Návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 105875/2021-3040-230462
Podnet: § 6 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/335
Dátum začiatku MPK: 14.08.2020
Dátum konca MPK: 28.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 28.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.08.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)