LP/2020/333 Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Pracovno-právne vzťahy
Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 21348/2020-M_OPVA
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/333
Dátum začiatku MPK: 14.08.2020
Dátum konca MPK: 27.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)