LP/2020/330 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 11301/2020/SMVEU/65209-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Ďalší predkladatelia: Naď, Jaroslav
Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návšteva prezidenta Ukrajiny v SR podmienená podpisom dohody
Posledná zmena: 10.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/330
Dátum začiatku MPK: 13.08.2020
Dátum konca MPK: 19.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 19.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 10.09.2020
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (Bezpečnostná rada Slovenskej republiky)