LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: 6. k Čl. I – K § 7 ods. 1 písm. a)
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť odkaz na upravené písm. b) v §6 aby znelo „b)i) alebo b)ii)“
Odôvodnenie: Technická úpravy prílohy žiadosti.