LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: 5. k Čl. I – K § 6 ods. 2 a 3
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť ods. 2 a 3 bez náhrady
Odôvodnenie: Podľa nášho názoru nie je nezávislá analýza a účasť poradcu v tejto podobe DO potrebná, minimálne nie vo všetkých prípadoch.
IFR je aktuálne využívaná len pri malých počtoch veľkých podnikov, desiatky prípadov doteraz.
Ide o finančne nákladný proces, ak nie je sponzor ako pri SES, dlžník nemusí mať na úhradu nákladov.