LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: 2. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. f)
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nahradiť slovo „záložného“ slovom „zabezpečovacieho“