LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností)
Pripomienka k: § 107 písm. ac
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pri zachovaní zásad, nami uvedených celkovo k novele, máme za to, že sa má v tomto konaní riešiť a speňažovať všetok majetok. Opakujeme, že koncepcia malého konkurzu v tomto nastavení, ako predpokladá novela je koncepčne a prakticky nepoužiteľný pri zachovaní ochrany práv všetkých veriteľov.