LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností)
Pripomienka k: § 107aa ods. 1 písm a) Zákona č.7.2005
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Doplniť možnosť veriteľa podať návrh na vyhlásenie malého konkurzu – nevidíme dôvod prečo by veriteľ nemohol hneď na začiatku navrhnúť spôsob riešenia situácie úpadcu