LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností)
Pripomienka k: § 107a Zákona č. 7.2005
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pri malom konkurze, v ktorom môže hodnota majetku dosahovať takmer milión eur a aj hodnota záväzkov ide o také majetkové hodnoty, kedy je na ochranu práv veriteľov vhodné, aby mal správca také oprávnenia, ako pri Veľkom konkurze. Koncepcia „slabého správcu“ pri tak veľkých majetkových hodnotách je neprijateľná pre veriteľov zabezpečených, alebo nezabezpečených.