LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností)
Pripomienka k: § 19 ods. 4 Zákona č.7.2005
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Automatické preklápanie Veľkého konkurzu na Malý konkurz je, v prípade možnosti podať veriteľský návrh na malý konkurz, neakceptovateľná. Veriteľ môže mať dôvody pre ktoré chce, aby bol vedený veľký konkurz a preto zloží aj preddavok (napríklad má záujem aby správca plnohodnotne, v rozsahu svojich oprávnení, zisťoval majetok, bývalý majetok, odporovať úkony a podobne)