LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností)
Pripomienka k: § 15 ods. 4
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Obdobne vo vzťahu k Analýze udržateľnosti vypracovávanej audítorom. Zároveň považujeme za absolútne nedostatočné, aby poskytnutie predĺženej lehoty mohlo byť len podľa analýzy udržateľnosti vypracovanej reštrukturalizačným poradcom, bez súhlasu záložných veriteľov., ktorí, napriek finančnej analýze, mohli stratiť dôveru v udržateľnosť vzťahu a je nespravodlivé a nekoncepčné ich aj po dvoch mesiacoch nútiť k obmedzeniu ich práv na ďalšie 4 mesiace, teda dokopy na 6 mesiacov. Preto navrhujeme kombináciu oboch skutočností s tým, že v prípade ak by bol súhlas veriteľov (viď pripomienka k § 6 ods. 1 alt 1 alebo 2), stačil by k tomu len zjednodušený finančný plán, ktorý by bol podporený práve súhlasom veriteľov.