LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
4. V názve návrhu zákona, ako aj v celom texte návrhu odporúčame slová „životaschopný podnik“ nahradiť iným vhodným výrazom, napríklad slovami „udržateľný podnik“ alebo inou vhodnou formuláciou, napríklad „podnik s dobrými predpokladmi udržateľnosti“ alebo „ekonomicky aktívny podnik“. Odporúčame zvoliť taký výraz, ktorý adekvátnejšie vyjadruje ekonomický stav podniku vzhľadom na účel návrhu zákona.