LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V doložke vybraných vplyvov je označený pozitívny aj negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je vyčíslený rozpočtovo nekrytý vplyv v sume 82 440 eur na rok 2021, pričom v časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza navýšenie rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR v roku 2021. Predmetné výdavky žiadame zabezpečiť v rámci limitov výdavkov kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR na príslušný rozpočtový rok a v nadväznosti na uvedené prepracovať Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu.