LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 15
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
1. V  § 15 odporúčame doplniť ustanovenie o tom, či je o predĺženie dočasnej ochrany možné požiadať opakovane alebo je možné požiadať o predĺženie dočasnej ochrany len raz. Zároveň odporúčame doplniť aká je maximálna dĺžka poskytovanej dočasnej ochrany. Odôvodnenie: Uvedené náležitosti odporúčame doplniť z dôvodu jednoznačnosti, nespochybniteľnosti a zabezpečenia jedného možného výkladu, týkajúceho sa dĺžky dočasnej ochrany a predlžovania dočasnej ochrany.