LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: 8. V Čl. I - § 9 – nadpis.
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Dovoľujeme si upozorniť, že odmietnutie žiadosti pre formálne nedostatky a odmietnutie samotnej dočasnej ochrany pre nesplnenie podmienok sú dve odlišné právne skutočnosti, odporúčame v texte precizovať. Vzhľadom na uvedené sa nám javí vhodnejší nadpis pre §9 – „Odmietnutie žiadosti“.