LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: 6. V Čl. I - § 7 v odseku 1. písmeno g)
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Dovoľujeme si uviesť, že zoznam súdnych konaní vedú samotné súdy. Preto požiadavka zoznamu súdnych a iných rozhodcovských konaní je vzhľadom na skutočnosť, že takéto informácie majú k dispozícii orgány súdna správa, sa zdá byť nadbytočná. Navrhujeme uvedené písmeno buď úplne vylúčiť, alebo upraviť v podobe vedomostí/znalosti o vedenom konaní a podania takéto informácie.