LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: 4. V Čl. I - § 6 v odseku 1. písmeno g)
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby boli z rozdelenia zisku, ktorého zákaz zavádza v posledných 12 mesiacoch návrh zákona, vyňaté zisky z predchádzajúcich rokov.