LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: 2. V Čl. I - § 1 navrhujeme nasledovnú zmenu:
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Namiesto slovného spojenia „časovo obmedzeného rámca s nástrojmi“ navrhujeme širšie vymedzenie slovným pojmom „podmienok“, medzi ktoré bude možné zaradiť aj vytvorenie časového rámca.