LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: 1. Čl. I - Všeobecná pripomienka:
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Dovoľujeme si upozorniť predkladateľa, že pojem „životaschopný podnik“ je veľmi všeobecný. 
Alternatívne navrhujeme, buď presne definovať tento pojem, alebo slovné spojenie vypustiť a nahradiť.