LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. II bodu 9 (§ 108 ods. 3)
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhované ustanovenie bez náležitého odôvodnenia odníma kompetenciu správcovi konkurznej podstaty a vymedzuje predpoklady pre reštrukturalizačného poradcu, ktorým môže byť len audítorská spoločnosť s ustanovenou výškou obratu najmenej 500 000 eur. Ak sa má postavenie správcu konkurznej podstaty nahradiť audítorskými spoločnosťami, sme toho názoru, že reštrukturalizačným poradcom by mala byť akákoľvek audítorská spoločnosť spĺňajúca podmienky podľa osobitného predpisu bez ustanovenia limitu výšky obratu, ktorý sa má dosiahnuť. Vymedzenie výšky obratu 500 000 eur sa javí ako neprimerané a diskvalifikuje z možnosti byť reštrukturalizačným poradcom menšie audítorské spoločnosti, čo môže mať za následok obmedzenie hospodárskej súťaže. Ustanovenie žiadame v tomto smere primerane upraviť.