LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
14. V čl. III bod 22 úvodnej vete je potrebné slovo „vkladá“ nahradiť slovom „dopĺňa“.