LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K návrhu vyhlášky MSSR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahových náležitostiach nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku – k čl. I
Dátum vytvorenia: 25.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 1 odporúčame nahradiť slovo „analýzy“ slovom „analýza“ a slovo „vydaných“ slovom „vydané“.